Donează 2 euro!

Donează 2 euro prin SMS pentru a aduce zâmbete și speranță în viețile celor în nevoie. Fiecare gest contează!

Realizează donații prin SMS la 8827 pentru susținerea copiilor

Informații generale

Numărul este valabil în rețelele Orange, Vodafone, Telekom Romania și Digi. Acest număr poate fi utilizat pentru a efectua donații în cazuri umanitare gestionate de asociația noastră. Nu se aplică TVA pentru donațiile efectuate din abonament.

În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom Romania Mobile, pentru cartelele preplătite, TVA-ul a fost inclus în momentul achiziționării creditului. Pentru donațiile făcute prin cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu suportă TVA-ul.

II.Criterii de eligibilitate pentru cazurile umanitare care solicită inițierea unei campanii de donații prin SMS

Sunt eligibile pentru Donații prin SMS cazurile umanitare care îndeplinesc următoarele condiții:

1.Prezintă documente medicale justificative pentru a atesta boala în cauză;

2.Furnizează asociației documentele de identitate ale părinților și beneficiarului;

3.Pun la dispoziția noastră un raport medical de la un specialist sau o comisie medicală specializată, care să descrie starea de sănătate a pacientului, necesitatea intervenției chirurgicale sau a tratamentului și gradul de urgență;

4.Demonstrează necesarul financiar pentru tratament sau intervenție chirurgicală prin prezentarea unei facturi proforme din partea spitalului unde vor avea loc procedurile;

5.Suma solicitată nu depășește capacitatea noastră de a strânge fonduri.

6.Solicită sprijinul nostru pentru alocarea unui număr de SMS cu minim o lună înainte;

7.Furnizează asociației un text detaliat despre evoluția bolii de la momentul diagnosticării și până în prezent, precum și alte informații relevante despre beneficiar, în funcție de particularitățile cazului;

8.Încheie un contract de mandat cu asociația noastră, acceptând termenii și condițiile colaborării.

III. Proceduri de selecție pentru desemnarea cazurilor beneficiare ale campaniilor de donații prin SMS

1.Beneficiarul trebuie să furnizeze următoarele informații reprezentantului asociației:

– Documente medicale solicitate;

– Acte de identitate;

– Asigură comunicarea cu medicul curant din România și cu specialiștii sau clinica din străinătate, în cazul în care beneficiarul optează pentru tratament în afara țării;

– Răspunde sincer și corect la toate întrebările asociației;

– Prezintă suma necesară pentru tratament, intervenție chirurgicală etc., în baza unei facturi sau a unei proforme;

– Furnizează situația privind decontarea tratamentului, intervenției chirurgicale etc., de către stat și demersurile efectuate până la începerea campaniei;

2.Beneficiarul se angajează să ofere informații clare și exacte despre situația sa, însoțite de documente reale și oficiale care să susțină aceste informații. Dacă, în orice moment al campaniei de strângere de fonduri prin SMS sau după finalizarea ei, asociația sponsor constată și poate demonstra că beneficiarul a furnizat informații false, a falsificat documente, a făcut declarații înșelătoare sau a indus în eroare responsabilul de caz, atunci sponsorul, prin intermediul responsabilului de caz:

– Va închide imediat campania de strângere de fonduri prin SMS, dacă aceasta este încă în desfășurare;

– Poate anula unilateral contractul de sponsorizare;

– În cazul în care fondurile strânse prin donații SMS nu au fost încă direcționate beneficiarului, acesta nu va mai primi nicio sumă din aceste donații. Aceste fonduri vor fi redirecționate către alte cazuri umanitare care îndeplinesc criteriile campaniilor prin SMS;

– În cazul în care beneficiarul a primit deja o parte sau întreaga sumă strânsă din donații prin SMS, sponsorul poate recupera această sumă prin proceduri judiciare;

3.Beneficiarul trebuie să se încadreze într-una din următoarele categorii, pentru care se organizează campanii de donații prin SMS:

– Donații prin SMS pentru tratament (doar pentru clinici private din România și străinătate);

– Donații prin SMS pentru acoperirea cheltuielilor de spitalizare (doar pentru clinici private din România și străinătate);

– Donații prin SMS pentru analize medicale (doar pentru cazurile care nu sunt decontate de stat în România sau străinătate);

– Donații prin SMS pentru intervenții chirurgicale (doar pentru clinici private din România sau străinătate);

– Donații prin SMS pentru achiziționarea de medicamente (doar pentru cazurile care nu sunt decontate sau compensate integral de stat);

– Donații prin SMS pentru terapii și/sau recuperare (doar pentru cazurile care nu sunt decontate de stat în România sau străinătate);

– Donații prin SMS pentru costurile de cazare (doar pentru cazurile din străinătate);

– Donații prin SMS pentru costurile de transport (doar pentru cazurile din străinătate);

– Donații prin SMS pentru costurile de închiriere (doar pentru cazurile din străinătate);

– Donații prin SMS pentru transport medical specializat (ambulanțe, avioane etc., care nu sunt decontate de stat);

– Donații prin SMS pentru epidermoliză buloasă;

– Donații prin SMS pentru proteze și dispozitive medicale (doar pentru cele care nu sunt decontate integral de stat sau sunt decontate parțial);

– Donații prin SMS pentru transplant de celule stem;

4.Decontarea fondurilor din partea statului:

– Beneficiarul trebuie să comunice responsabilului de caz dacă tratamentul, medicamentele, dispozitivele medicale, protezele, intervențiile chirurgicale, analizele medicale, transplantul etc. sunt eligibile pentru decontare din partea statului;

– În cazul în care există, beneficiarul trebuie să pună la dispoziția responsabilului de caz dosarul depus la Casa de Asigurări de Sănătate sau la alte instituții abilitate, în vederea obținerii decontării costurilor menționate mai sus;

– Beneficiarul trebuie să acționeze de bună-credință, furnizând informații adevărate și complete referitoare la procedura de decontare din partea statului;

– Beneficiarul trebuie să notifice imediat responsabilul de caz cu privire la orice modificare survenită în dosarul de decontare, atât pe parcursul campaniei de donații prin SMS, cât și după încheierea acesteia, atâta timp cât există fonduri alocate din donațiile prin SMS;

– În situația în care beneficiarul nu a depus dosarul de decontare la începutul campaniei de strângere de fonduri prin SMS și ulterior inițiază acest proces, trebuie să notifice imediat responsabilul de caz;

– Dacă există posibilitatea ca statul să deconteze costurile și acest proces este în derulare, beneficiarul trebuie să notifice responsabilul de caz imediat, iar împreună vor întreprinde următoarele acțiuni:

a.Informațiile de pe pagina beneficiarului de pe https://impreunapentrububu.ro/ vor fi actualizate în conformitate cu noile informații, dacă este cazul;

b.Se va actualiza pagina beneficiarului pentru a informa donatorii cu privire la decontarea din partea statului, precizând nivelul de acoperire și detaliile privind decontarea din donațiile prin SMS;

c.Dacă este necesar, suma campaniei va fi modificată în funcție de noile informații;

d.În cazul în care întreaga sumă va fi decontată de către stat, responsabilul de caz va închide imediat campania de donații prin SMS și va face o actualizare în acest sens. Fondurile strânse prin donații SMS, dar neachitate beneficiarului, vor fi redirecționate către alt caz umanitar care îndeplinește condițiile campaniilor prin SMS;

e.Dacă statul acoperă parțial costurile sau doar anumite elemente de cheltuieli, fondurile strânse prin donații SMS vor completa restul cheltuielilor, cu condiția ca acestea să fie eligibile pentru finanțare prin campania SMS.

5.În cazul în care dosarul pentru decontarea cheltuielilor din partea statului este aprobat după încheierea campaniei de strângere de fonduri prin SMS, iar beneficiarul are încă sume de primit din donațiile SMS, următoarele se aplică:

a.Plățile efectuate de sponsor au fost înregistrate pe numele acestuia și nu pot fi decontate de beneficiar pe baza facturii;

b.Orice alte plăți către beneficiar din fondurile donațiilor SMS vor fi suspendate, dacă acele cheltuieli urmează să fie acoperite de stat;

c.Sponsorul va continua să doneze beneficiarului din donațiile SMS, acoperind costurile neacoperite de stat;

d.Dacă toate costurile continuă să fie acoperite de stat, fondurile rămase din donațiile SMS vor fi redirecționate către un alt caz umanitar care îndeplinește criteriile unei campanii SMS;

6.Beneficiarul se angajează să notifice imediat responsabilul de caz cu privire la orice modificare în starea sa medicală, costuri sau intervenții de decontare din partea statului;

7.Ascunderea cu bună-știință a faptului că statul va acoperi parțial sau integral costurile beneficiarului va duce la întreruperea imediată a oricăror plăți din fondurile donațiilor SMS către beneficiar. Aceste fonduri vor fi direcționate către un alt caz umanitar care îndeplinește criteriile campaniilor SMS;

8.Procedura generală pentru decontarea donațiilor SMS:

– Asociația nu va deconta facturi, bonuri fiscale sau orice altă cheltuială din fondurile donațiilor SMS realizată înainte de data încheierii contractului de sponsorizare în vigoare;

– Facturile sau bonurile fiscale emise în perioada contractului de sponsorizare, plătite de beneficiar și pe numele acestuia, fără notificarea prealabilă a responsabilului de caz, nu vor fi decontate din fondurile donațiilor SMS;

– Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția responsabilului de caz documentele fiscale (proformă, factură) aferente plății ce urmează a fi efectuată;

– Plata se va efectua direct către contul spitalului care a emis proforma sau factura;

– Beneficiarul nu are voie să solicite fondurile din donațiile SMS pentru a plăti personal spitalului;

– După efectuarea plății, responsabilul de caz va cere spitalului factura emisă pe numele asociației, avându-l pe beneficiar drept destinatar al plății;

– Beneficiarul se angajează să nu solicite decontarea plăților efectuate de asociație către stat;

– Beneficiarul trebuie să faciliteze comunicarea dintre responsabilul de caz și spital/medic;

– Dacă din diverse motive, tratamentul plătit de sponsor nu se mai realizează, responsabilul de caz trebuie să solicite imediat returnarea fondurilor către asociație din partea spitalului/clinicii. Fondurile pot rămâne în contul spitalului, doar dacă sunt folosite pentru alte proceduri medicale în beneficiul aceluiași pacient. Beneficiarul se angajează să nu solicite în niciun fel returnarea fondurilor plătite de sponsor în contul său personal;

9.Suma totală strânsă din donațiile SMS va fi transferată în contul sponsorului de către operatorii de telefonie mobilă în decurs de 6 luni de la încheierea campaniei. Sponsorul nu are nicio obligație față de beneficiar de a oferi sumele strânse prin SMS înainte de 6 luni sau înainte de primirea acestor fonduri în contul sponsorului;

10.Din suma totală strânsă din donațiile SMS, sponsorul va deduce 3% Bad Debt Orange și 5% Bad Debt Telekom;

11.În cazul în care BENEFICIARUL decedează, părinții/reprezentantul legal/soțul/soția au/a luat la cunoștință și sunt/este de acord că:

a.Beneficiarul a informat reprezentanții săi legali să notifice imediat responsabilul de caz în cazul în care acesta decedează;

b.Contractul de sponsorizare este considerat reziliat odată cu decesul beneficiarului direct;

c.Dacă campania de strângere de fonduri prin SMS este activă, aceasta se va închide imediat, iar sponsorul va anunța donatorii prin intermediul unui update pe site;

d.Sponsorul va acoperi din fondurile donațiilor SMS doar cheltuielile eligibile, pe baza facturilor emise până la data decesului. Orice alte cheltuieli, chiar pe bază de factură, nu vor fi decontate din fondurile donațiilor SMS;

e.Fondurile neachitate către beneficiar din donațiile SMS vor fi direcționate către un alt caz umanitar care îndeplinește criteriile campaniilor SMS;

f.Dacă sponsorul a achitat în avans fonduri pentru beneficiar către spital/clinica etc. și beneficiarul nu a beneficiat de serviciul medical pentru care s-a efectuat plata, sponsorul, prin intermediul responsabilului de caz, va solicita restituirea fondurilor și direcționarea lor către un alt caz umanitar care îndeplinește criteriile unei campanii SMS.

Asociația Împreună pentru Bubu